FAQs Complain Problems

कुमाख पर्यटकीय स्थल

Read More

चौथो गाउँ सभा

Read More

मर्म खेती योग्य जमिन

Read More

गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाहरु के के हुन ?

गाउँपालिकाबाट जन्म दर्ता, मृत्यू दर्ता, बसाईसराई दर्ता तथा अन्य प्रमाणपत्र पाउन सकिन्छ । गैरसरकारी संस्था दर्ता, प्राकृतिक प्रकोप सहायता सहित अन्य सेवा सुविधा पनि प्रदान गरिन्छ ।

महत्वपुर्ण सुचना ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँ जस्ता घटना घटेको ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा गराऔँ

सबैको व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ गराऔं । व्यक्तिगत घटना दर्ता दशक सन् २०१५ – २०२४ सफल पारौँ। 

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष
9858021727
budhathokiman22@gmail.com
उपाध्यक्ष
9847892633
lbrawat26@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५७८४४८०१
rc.enrudec@gmail.com
लेखा अधिकृत
९८६३४३९६८६
अधिकृत छैठौँ

जानकारी