FAQs Complain Problems

स्थानीय तहको रोजगार रणनिति तर्जुमको लागि सार्वजनिक सुझाव माग सम्बन्धमा ।

१. सरोकारवालाहरुले भर्ने सुझाब फारमको लिंक:

https://forms.gle/gJfbKMRhUNnmA9vDA

२. रोजगारदाताहरुले भर्ने सुझाब फारामको लिंक:

https://forms.gle/pqoM55Y2PdbCXbgR6

आर्थिक वर्ष: