FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ।

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को निति तथा कार्यक्रम ।

दस्तावेज: 

कुमाख गाउपालिकाकाे सभाबाट पारित आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को निति तथा कार्यक्रम ।

कुमाख गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाबाट पारित आ.व २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य ।